Duurzaam grasmaaien

De raad van de gemeente Twenterand heeft op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten het Zonnepark Oosterweilanden zelf aan te leggen en te exploiteren. Zij doet dit via een BV en gemeentesecretaris Henk ten Brinke is inmiddels aangesteld als directeur van deze BV. Hiermee is Twenterand één van de eerste gemeenten die dit doet en het niet overlaat aan commerciële partijen. Dit is feitelijk in strijd met de gemeentelijke regierol, maar volgens het college wordt er hier een maatschappelijk belang gediend.

Namelijk dat het Zonnepark Oosterweilanden snel wordt gerealiseerd en dat de inkomsten uit het park weer worden gebruikt voor duurzame initiatieven in de gemeente Twenterand. De financiële risico’s die er kleven aan het commercieel exploiteren van dit park zijn volgens het college en de directeur te verwaarlozen.

Eerder gaf van Abbema aan dat op 1 mei 2019 de eerste stroom richting de meterkast van de inwoners zou gaan, maar op dit moment zijn er rijdend op de N36 alleen nog maar stalen frames te zien, waarop de komende tijd de zonnepanelen moeten worden aangebracht. Of het achteraf heel verstandig is geweest 15 jaar lang de zonnepanelen op deze A1 zichtlocatie te gaan plaatsen, kun je je afvragen. Maar achteraf kijk je een koe in de kont, hoewel je hier beter van schapen kunt spreken, want het grasmaaien wordt uitbesteed aan zo’n 160 schapen.


«   »