Twenterander pookt gemeentebestuur op debatten op locatie te faciliteren

TWENTERAND – De eigenaren van De  Twenterander hebben concrete voorstellen bij het college van burgemeester en wethouders op tafel gelegd voor een serie debatten over actuele maatschappelijke en politieke kwesties.

De gemeenteraad heeft in een motie van 13 november 2018 het college verzocht met voorstellen te komen, die debatten op locatie mogelijk maken. Er zouden behalve politici ook belangenbehartigers en betrokken burgers moeten meepraten over zaken die hen raken.

Het politieke debat met burgers zou ook en misschien wel juist buiten verkiezingen om van groot belang zijn. De Twenterander wil dit debat organiseren en daarmee de burgerparticipatie dienen als de gemeente het wil faciliteren

Het organiseren van een aantal jaarlijkse debatten op locatie was overigens één van de onderdelen die De Twenterander rond de aanbesteding van het gemeentecontact in haar aanbieding had opgenomen.

In een brief aan het college en de gemeenteraad komt De Twenterander nu separaat met concrete voorstellen om deze debatten op locatie mogelijk te maken. De Twenterander werkt daarbij samen met de Delta Media Groep en het programma Politieke stem op Delta FM.

2019-04-23 brief C. Walraven en H. Pape namens Politieke Stem, De Twenterander en Delta Media Groep inz. voorstel uitvoering motie 'meer publiek-politiek debat met inwoners en organisaties (379153) (1)

«   »