Financiën in Twenterand nog Code Oranje, maar totaalbeeld Code Groen

TWENTERAND – De gemeente Twenterand  loopt volgens de provincie Overijssel nog steeds financiële risico’s, met als gevolg 'Code Oranje' maar spant zich ondertussen wel in om haar wettelijke taken goed uit te voeren, wat over de gehele linie 'Code Groen' oplevert. Dit is volgens burgemeester Van der Kolk ‘een hele prestatie’.

Het gemeentebestuur  van Twenterand heeft de nodige maatregelen moeten nemen om de uitvoering der wettelijke taken op orde te houden, waaronder de financiën.  De vraag of de drastische verhoging van de onroerendzaakbelasting daar een rol in speelde wordt in een persbericht niet aangestipt.

                                                                                                                                                                                                                                                                              burgemeester van der Kolk

Wel zegt de burgemeester in het communiqué ‘dat we het gemeentelijke voorzieningenniveau op peil kunnen houden én we kunnen voldoen aan de behoeften en vragen die er binnen het sociaal domein zijn’.

De oplopende uitgaven in het sociaal domein (zorg, hulp, bijstand) waren voor de vorig jaar aangetreden coalitie van GBT en ChristenUnie dé reden de OZB met 25 procent te verhogen.

Overigens scoort de gemeente op de financiën nog wel Code Oranje, wat een risico inhoudt, maar het algehele oordeel is Code Groen. Dat  is te danken aan de uitvoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- & archiefbeheer en huisvesting statushouders. Alleen op het domein Financiën scoort Twenterand oranje. De provincie geeft daarbij aan dat op de langere termijn de begroting wel op orde is.


«   »