Magisch getal veertien speelt een hoofdrol in Vriezenveen en Turijn

VRIEZENVEEN – Van de verwachte felle discussie over een verbouwing dan wel herinrichting van het gemeentehuis kwam vanavond niks op de klos. De angel was eruit toen GBT-leidsman Elzinga in een korte bijdrage instemde. Dat kwam goed uit, want het streven van de raad was tot negen uur te vergaderen. Er zou dan ergens een voetbalwedstrijd beginnen.

Iets over negen uur stemde de gemeenteraad met vijftien tegen zes stemmen voor het  voorstel om anderhalve ton uit te trekken voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een verbouwing en herinrichting. De raadsfracties van CDA, SGP en PVV stemden tegen omdat ze de onderbouwing van nut, noodzaak en ook het gevraagde krediet volledig zeiden te missen.

In het debat kreeg fractievoorzitter Elzinga van de grootste coalitiepartij GBT van zijn confrater Veltmeijer van de PVV het verwijt door de bocht te zijn gegaan, want van de kritiek van enkele weken terug was vanavond naar het oordeel van Veltmeijer niets over. Volgens hem wijdde Elzinga slechts veertien woorden aan diens ommezwaai. Hij noemde dat weliswaar ‘een magisch getal’, maar merkte ook met politiek vilein op: ‘Elzinga tekent nu bij het kruisje, wij leggen de lat hoger dan GBT.’

Veltmeijer stemde tegen en dat deed ook het raadslid Jonker van de SGP, die de informatie te summier vond, wat ook gold voor de vierkoppige fractie van het CDA.

Doordat de raadsleden Kobes van de VVD en De Jager van GBT absent waren en het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks met de coalitiepartijen GBT en ChristenUnie meestemde waren er vijftien voorstanders, een magisch getal plus één. Het rugnummer van wijlen Johan Cruijff - wiens club de aansluitende voetbalwedstrijd wist te winnen – werd in de Arena aan het Manitobaplein zelfs overtroffen.


«   »