De aap van de Oale Bouw in Westerhaar zit op de schouder van Mijande Wonen

WESTERHAAR – Voor de begeleiding van de bewoners van de Oale Bouw te Westerhaar in hun conflict met de woningcorporatie Mijande Wonen is de Woonbond ingeschakeld, die nu gaat bemiddelen. Dat deelde wethouder Harmsen vanavond mee in een vergadering van de gemeenteraad van Twenterand.

De wethouder van Wonen beklemtoonde dat de gemeente Twenterand geen partij, want het conflict draait om de beloftes van de corporatie (renovatie) enerzijds versus de plannen van de corporatie (afbraak) anderzijds.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Wethouder Bart-Jan Harmsen

De huurders voelen zich bedrogen omdat de nieuwe huizen minder ruimte in en om de woning zouden hebben dan de huidige huizen wanneer die volgens afspraak worden gemoderniseerd.

Harmsen verklaarde dat ‘de aap op de schouder van Mijande zit’ en dat het  ‘hun pakkie an’ is omdat de gemeente ‘nog niet aan zet is’. Hij riep de corporatie wel op de bewoners ‘serieus’ te nemen en hield de gemeenteraad voor dat er ‘een onafhankelijk advies’ dient te komen.

Dinkelland

Ondertussen zijn er ook in de gemeenteraad van Dinkelland vragen gesteld over het beleid en de solvabiliteit van Mijande Wonen dat ook  woningbezit in de kernen  van deze gemeente heeft.

Volgens wethouder Blokhuis van deze gemeente staat de woningcorporatie ‘onder toezicht’ en is ze bezig met ‘een herziening van het strategisch vastgoedbeheer


«   »