Plan voor verhuur van ruimte in gemeentehuis Twenterand ten behoeve kerkdiensten

VRIEZENVEEN  - Er is sprake van de vestiging van een kerk in het gemeentehuis aan het Manitobaplein te Vriezenveen. Daarover voert wethouder Koster gesprekken met het bestuur van de (gereformeerde) Ontmoetingskerk. De gemeente Twenterand, die de grond van de kerk kan gebruiken voor woningbouw (plan Mozaïek) wil het godshuis kopen en het kerkgenootschap ter compensatie een ruimte in het gemeentehuis laten huren voor kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten.

Op het braakliggende terrein achter het gemeentehuis zouden nu zo’n 35 bouwkavels kunnen worden aangeboden, maar met de grond van de kerk erbij kunnen er meer woningen verrijzen, wat de exploitatie verbetert.Het voornemen van het kerkbestuur is het godshuis, dat van de jaren tachtig dateert, op afzienbare termijn te sluiten. Dat heeft ten eerste te maken met het teruglopende kerkbezoek en ten tweede met de bouwkundige staat van het gebouw gekoppeld aan de kosten van verduurzaming.

Het moderamen van de Ontmoetingskerk wil na verkoop van het gebouw elders vieringen en activiteiten houden. Om die reden wordt nu gesproken met Koster over de huur van een ruimte in het gemeentehuis.


«   »