College waakt voor nadeel aanwonenden kanaal Almelo-De Haandrik

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De gemeente Twenterand geeft volgens het college van burgemeester en wethouders gevolg aan de raadsuitspraak  dat mogelijk noodzakelijke werkzaamheden aan damwanden en beschutting van het kanaal Almelo-De Haandrik gevolgen hebben voor het lopende onderzoek en de uitkomsten ter vaststelling van de schade en de daarbij behorende aansprakelijkheid.

Het is naar het oordeel van het college voor de veiligheid der aanwonenden en weggebruikers nodig op korte termijn maatregelen uit te voeren. ‘Wij doen er alles aan in samenwerking met de provincie Overijssel om te voorkomen dat dit gevolgen heeft voor het lopende onderzoek.’ Dit antwoordt het college op vragen van de raadsfractie van PvdA/GroenLinks.

De damwanden en de beschutting verkeren in slechte staat en dat betekent groot risico van schade voor omgeving en omwonenden, met name door verzakkende woningen. Volgens de raadsfractie van PvdA/GroenLinks zou direct ingrijpen noodzakelijk zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wijst er in dat verband evenwel op dat de provincie Overijssel als eigenaar en beheerder van het kanaal als eerst verantwoordelijke  ‘in de lead’ is. Er werd ondertussen een klankbordgroep gevormd die het onderzoek begeleidt.


«   »