Dualisme in Twenterand: GBT-wethouder onder vuur bij GBT-fractie

VRIEZENVEEN – De toetreding van GBT tot de college van burgemeester en wethouders in Twenterand, met een absolute meerderheid in de raadszaal, betekent niet dat de drie GBT-wethouders een luizenleven leiden. Vanavond bleek dat fractievoorzitter Elzinga waar hij dat nodig acht ook ‘zijn eigen wethouders corrigeert, zoals hedenavond wethouder Koster.

Elzinga bond Koster op het hart geen gekke dingen te doen. Koster vraagt als wethouder van Financiën een krediet van anderhalve ton om onderzoek te doen naar de omvang en de kosten van een noodzakelijk geachte verbouwing, terwijl volgens Elzinga al bekend is dat die twee-en-half tot drie miljoen gaat kosten, want dat is kennelijk in een besloten 'raadsinfo'  al verteld.

Koster ziet veel in een ‘werkplekconcept’ waarbij ambtenaren dagelijks heen en weer hoppen van de ene naar de andere afdeling. Een ambtenaar die ’s ochtends zijn computer aanzet en ’s avonds op de uitknop drukt is volgens de wethouder niet meer van deze tijd. Elzinga riposteert dat de praktijk leert dat werknemers ook in kantoortuinen een eigen plek zoeken, waar ze niet worden afgeleid: ze hechten aan concentratie en privacy. Overigens vindt Elzinga wel dat het gemeentehuis brandveilig moet zijn en klimatologisch in orde. Daar mag wat hem betreft wel in worden geïnvesteerd. De rest van het Koster-voorstel vindt hij vrij vertaald onzin, inclusief de plannen voor herinrichting. De voornemens tot verhuur van ruimtes (de bibliotheek in de centrale hal en bedrijven en maatschappelijke organisaties in een vleugel van het Schip van Staat) noemt Elzinga op zijn minst voorbarig, want in mei gaan college en raad volgens een recent gemaakte afspraak elkaar de nieren proeven over de juiste verhouding tussen vast personeel en inhuurkrachten die vaak op projectbasis werken.

Het schort volgens Elzinga bij het college (met drie GBT-wethouders, onder wie de getourmenteerde Koster) op dit dossier aan een heldere kijk op organisatie en toekomst.  Ook zijn collega Smelt van de tweede coalitiepartij ChristenUnie oordeelde vanavond dat een visie ontbreekt. Er is volgens Elzinga en Smelt te weinig nagedacht en er zijn te weinigen geraadpleegd over nut en noodzaak.


«   »