Koster door stof voor ex-bestuurders Visser en Koppelman van Het Punt

VROOMSHOOP - In een gesprek met twee voormalige bestuurders van Het Punt te  Vroomshoop heeft wethouder Koster zijn excuses aangeboden. Gedurende het onderhoud met de voormalige directeur-bestuurder Visser en toezichthouder Koppelman van Het Punt ging de schepen door het stof. In een persverklaring die Koster liet opmaken laat hij weten dat 'ons college vindt dat we beide bestuurders niet respectvol hebben behandeld'. Om eraan toe te voegen: 'Dat is zeker niet onze bedoeling geweest. De heer Visser en mevrouw Koppelman hebben hun best gedaan om de financiële situatie van Het Punt te verbeteren.’

Vanaf dat het besluit om het activiteitencentrum Het Punt te bouwen (theaterzaal, sporthal, bibliotheek, grandcafé en zorgruimtes) was er volgens Visser een mismatch tussen de financieringsbehoefte van en de beschikbare gelden. Daaraan kan een bestuur maar weinig veranderen en derhalve hoopten de tekorten zich op. Visser stelt dat alles wat  ter verbetering van de exploitatie kon worden gedaan ook ‘daadwerkelijk’ is gebeurd. Het college heeft volgens Visser en Koppelman onbetrouwbaar en niet integer gehandeld door te liegen en de gemeenteraad onvolledig of selectief te informeren, onder meer door een ICS-rapport over de daadwerkelijke financiële behoefte onder de pet te houden. Koster stelt dat deze klacht door het college ongegrond is verklaard, conform het advies van de klachtencoördinator.

Er is volgens Koster wel reden is voor een mea culpa. Zo klaagden Visser en Koppelman over de raadsbrief van medio vorig jaar waarin het college stelde dat de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder geen uitvoering zouden hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van ICS, wat tot een gezondere situatie zou hebben geleid. Alhoewel dat volgens Koster niet de intentie van het college was, kan het college zich voorstellen dat Koppelman en Visser zich hierdoor tekort voelen gedaan. Het college zegt in een persverklaring te willen benadrukken ‘dat mevrouw Koppelman en de heer Visser zich binnen de hun geboden mogelijkheden optimaal hebben ingezet voor Het Punt'  en daar 'veel waardering’ voor te hebben.