SGP-raadslid wil vaart maken met huisvesting van arbeidsmigranten

TWENTERAND – Het raadslid Jonker van de SGP in Twenterand ijvert voor maatwerk van de gemeente bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Hij liet wethouder Koster afgelopen week weten dat bedrijven in Twenterand daar ook met klem op aandringen, omdat ze de vaklieden uit met name Oost-Europa hard nodig hebben.

Er vindt nu nog her en der in de gemeente kamerverhuur of andere huisvesting plaats, maar in het nieuwe beleid zijn de mogelijkheden daartoe gemarginaliseerd. Jonker bepleit ’een fatsoenlijke regeling’  voor een goede vorm van huisvesting. Hij zou dit vóór de zomer geregeld willen hebben, maar de wethouder deed geen toezegging.

Koster erkent de problematiek, maar zoekt naar eigen zeggen in overleg met andere gemeenten oplossingen. Hij gaat wel in conclaaf, onder meer met bedrijven die aangewezen zijn op arbeidsmigranten voor het vervullen van vacatures die Nederlanders niet kunnen of willen vervullen.

De wethouder erkent mét Jonker de noodzaak van huisvesting van met name werkkrachten uit Oost-Europa en gaat behalve met ondernemers ook praten met de woningcorporatie Mijande. Het moet dan gaan over types woningen, huurprijzen en aantallen arbeidsmigranten per huis. Hij wil zichzelf niet de druk opleggen om overhaast te werk te gaan.


«   »