Raad wil vinger in pap bij bepalen omvang ambtelijke capaciteit

TWENTERAND – De gemeenteraad gaat zich pro-actief bemoeien met de omvang en de taken van het ambtelijk apparaat. Dat hebben raadsfracties aangegeven in een debatje over de inhuur van externe expertise. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek door de Rekenkamer.

Op aandringen van leidsman Elzinga van GBT zal een voor medio mei geplande brainstormsessie over de gewenste ambtelijke organisatie interactief zijn, dus geen eenrichtingsverkeer van het college van burgemeester en wethouders, maar met inbreng en sturing van de gemeenteraad.

Aan de hand van die discussie moet duidelijk worden wat de verhouding dient te zijn tussen, zoals SGP-leidsman het formuleerde, de vaste ambtelijke formatie en de flexibele schil, zeg maar de inhuurkrachten.

Het is nu volgens CDA-woordvoerder Kerkdijk volkomen onduidelijk wat de vaste krachten kosten en wat inhuurkrachten toucheren. De christendemocraat zou ook graag zien wat de effecten (kunnen) zijn van samenwerking met andere gemeenten.

Naar het oordeel van het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks dient bij dit alles eveneens te worden betrokken wat in het proces van besluitvorming de rol is van college en raad.


«   »