Veilige Huizen en Outdoorsports krijgen geld uit sociaal innovatiefonds

TWENTERAND – Vanuit het lokale innovatiefonds Sociaal Domein krijgen de projecten Veilige Huizen en Outdoorsports een subsidie toegekend. Doordat het beschikbare budget voor deze derde tranche daarmee op was viel een derde project buiten de boot.

In het sociaal domein staat de gemeente voor grote inhoudelijke en financiële opgaven. Om hier samen creatieve oplossingen voor te bedenken heeft de gemeente Twenterand het innovatiefonds sociaal domein in het leven geroepen.  De gemeenteraad spekte bij de introductie het innovatiefonds Sociaal Domein met anderhalve ton.

Er komt in april een vierde ronde waarvoor 25.000 euro beschikbaar is. 

Het gehonoreerde project Veilige huizen van Waypoint Twenterand richt op het thema vroegsignalering van problemen. Er wordt per kern met inwoners gekeken naar wat er nodig is om samen stappen richting vroegsignalering te zetten.

Het project Outdoorsports omvat een nieuwe samenwerking tussen de dorpsraad, de ijsclub en een combinatiefunctionaris. Ook worden er stagiaires en afstudeerders ingezet. Ook dit project sluit vooral aan bij het eerder signaleren en/of oppakken van problemen.


«   »