Scrupules gemeente bij ambitieuze bouwplannen Peddemorsboerderij

VRIEZENVEEN – Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand haalt vooralsnog een streep door het ambitieuze plan  van de Stichting Peddemorsboerderij, waar historie en cultuur centraal staan. Het bestuur wil een uitbreiding realiseren bezijden de markant-historische boerderij aan het Westeinde. De kosten zijn begroot op een kwart miljoen, waarvan de gemeente een deel op het zere been zou moeten nemen.

Het college vindt de plannen zowel ambitieus als kostbaar en wil eerst weten of ze haalbaar zijn en hoe het stedenbouwkundig uitpakt. In financieel perspectief stelt het college dat ook nog een afweging moet worden gemaakt of het begrotingstechnisch past binnen de kaders van gemeentelijke beleid.

Een werkgroep van het  stichtingsbestuur is al en poos bezig met de plannen die onder het motto ‘Visie Peddemorsboerderij’ vorm krijgen om de gewenste renovatie/nieuwbouwplannen te verwezenlijken.

Behalve de broodnodig genoemde renovatie van de Peddemorsboerderij zou het belangrijk zijn dat er een onderkomen naast wordt gebouwd, onder meer voor de kaartverkoop, een toiletgebouw, een keuken en een garderobe. In dat geval kan de Peddemorsboerderij geheel als cultureel centrum dienen. De plannen zijn om de naast staande schuur aan de westkant om te bouwen tot deze dienstenruimte.


«   »