Symbolische actie Van Abbema en Smelt voor duurzame spoorlijn

GEERDIJK - Op symbolische wijze hebben wethouder Van Abbema en politiek leider Smelt van de ChristenUnie in Twenterand vandaag station Geerdijk heropend. Het achterliggende idee is aandacht te vragen voor de verduurzaming van de spoorverbinding Almelo-Hardenberg.

De wethouder en de fractievoorzitter bepleiten hiermede het inzetten van waterstoftreinen en/of elektrische treinen op deze lijn die wellicht op termijn onderdeel wordt van een rechtstreekse intercityverbinding tussen Twente en Groningen. Voor de stoptreinen geldt dat er dan ook weer in Geerdijk kan worden gestopt. Het stationnetje werd een paar jaar terug opgeheven.

Van Abbema en Smelt zijn beide naast hun bestuurlijke functie in de Twentrandse politiek ook kandidaat namens de ChristenUnie bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, al is het de vraag hoe dat ‘spoort’ met het wethouderschap van Van Abbema en het fractievoorzitterschap in combinatie met een drukke baan van Smelt.

Het is dan ook een symbolische actie, zelfs een tikje carnavalesk, maar dan op z’n ChristenUnies. ‘We gaan als kandidaten van de ChristenUnie voor het bevorderen van een duurzaam traject en de heropening van station Geerdijk.’


«   »