Grensoverschrijdende mobiliteit ook van belang voor Twenterand

TWENTERAND - Vijf provincies in Nederland en het ministerie van Verkeer in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen willen het grensoverschrijdende personen- en goederenvervoer over weg, water en spoor verbeteren.

Aan snee zijn onder meer de verbetering en uitbreiding van de infrastructuur voor treinen, bussen en fietsen, elektrificatie van het openbaar vervoer en meer fietsenstallingen. De treinverbinding Münster-Enschede zou moeten worden doorgetrokken naar Zwolle.

De bedoeling is barrières voor grensoverschrijdend vervoer zoveel mogelijk weg te nemen en de ontwikkeling van (Europese) corridors te stimuleren. Zulks om de leidende positie van Nederland en Noordrijn-Westfalen op het gebied van logistiek te versterken, maar ook de arbeidsmobiliteit en het toerisme te bevorderen.

Van belang is voorts het vereenvoudigen en versnellen van regionale grensoverschrijdende snelfietsroutes, bus- en spoorverbindingen en internationale treinverbindingen, zoals Amsterdam-Frankfurt (via Arnhem) en Amsterdam-Berlijn (via Hengelo). Daarnaast willen de partners met Europese subsidies de voorzieningen voor de binnenscheepvaart en het vrachtverkeer over de weg verbeteren.

 

«   »