Meer ruimte wonen in buitengebied als omstandigheden er om vragen

TWENTERAND - Het college van burgemeester en wethouders wil het op basis van meer maatwerk mogelijk maken in het buitengebied een inwoonsituatie te veranderen in een reguliere woonbestemming. Dat blijkt uit de notitie Beleidsregels Erventransitie waarover de gemeenteraad deze week komt te spreken.

De notitie gaat vanwege een ruimere afwijkingsmogelijkheid verder dan de huidige rood voor rood-regeling waarin uitsluitend de bouw van een nieuwe woning mogelijk is in ruil voor de sloop van voormalige agrarische gebouwen. De bedoeling is letterlijk meer ruimte te creëren als de omstandigheden daartoe nopen. Er kunnen daardoor meer woningen in het buitengebied verrijzen dan de circa twintig die tot nu toe op heden waren gedacht.

De opzet is bij te dragen aan een sociaal en economisch vitaal platteland en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Dit alles beoogt bij te dragen aan een leefbaar buitengebied.

Ook wenst de gemeente Twenterand met de Erventransitie de verwijdering van asbestdaken te stimuleren doordat minder sloopmeters nodig zijn in relatie tot een herbouwmogelijkheid.

Binnen de regeling kan de sloopoppervlakte gebruikt worden voor nieuwbouw of uitbreiding van woningen, omzetting van een inwoongedeelte naar een reguliere woning, grotere bijgebouwen bij woningen of uitbreiding van bedrijfsbestemmingen. Ook komen er ruimere hergebruiksmogelijkheden voor vrijkomende agrarische gebouwen.


«   »