Beukers wil bij haar afscheid als statenlid ‘begrijpelijke taal’ van provincie

WESTERHAAR - Het statenlid Beukers van de PvdA heeft in het zicht van haar afscheid van de provinciale politiek een hartenkreet: de website van de provincie Overijssel is 'te ingewikkeld' en zou 'duidelijker en begrijpelijker' moeten worden.

De provincie zou 'te veel moeilijke taal' gebruiken. Beukers wijst er in dat verband op dat Overijssel 2,5 miljoen laaggeletterden telt, wat ze 'een flink probleem' noemt.

'De PvdA vindt dat de provincie ook digitaal toegankelijk moet zijn voor mensen met een taalachterstand, of voor mensen die niet zo handig zijn met een computer. Bijvoorbeeld waar de provincie over heeft besloten. En welke partijen voor of tegen hebben gestemd. Die informatie is nu diep begraven in digitale systemen. Pas na goed zoeken en eindeloos klikken vind je wat je hebben wil. Dat moet makkelijker kunnen.'

Ook wil de partij dat provinciale voorstellen in begrijpelijke taal worden geschreven. 'Provinciale voorstellen beginnen nu met een samenvatting. Maar die staat vaak vol met vaktaal. Wij willen dat elk voorstel in gewoon Nederlands wordt samengevat, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat.'

In de gemeente Twenterand, waar Beukers woont, heeft het huidige college van burgemeester en wethouders, bestaande uit GBT en ChristenUnie, van het 'regeerakkoord' ook een versie voor laaggeletterden laten maken.


«   »