Twenterand wil in regionaal perspectief inkoop Twentse energie

TWENTERAND - De gemeente Twenterand doet mee aan een gemeenschappelijke aanbesteding van Twentse gemeenten voor de levering van elektra en aardgas in 2020 met drie keer een optie zulks met een jaar te verlengen. Daarna moeten de gemeenten, uiterlijk in 2023, Twentse energie inkopen.

Een ambtelijke werkgroep van Twentse gemeenten heeft een voorstel uitgewerkt voor gemeenschappelijke inkoop van lokaal opgewekte duurzame energie, maar het lukt niet dit binnen vier jaar te realiseren.   

De huidige leveringsovereenkomsten voor elektra en aardgas met GreenChoice en Eneco eindigen 31 december. Dit betekent dat er zeker voor 2020 en eventueel ook voor 2021, 2022 en 2023 nieuwe leveringsovereenkomsten moeten worden afgesloten. De gemeente Hellendoorn fungeert als aanbestedende gemeente en Energie Makelaar als adviseur bij de begeleiding.

Uitgangspunt is tot de Twentse energie beschikbaar zal zijn duurzaam opgewekte elektriciteit in te kopen en voor het geleverde aardgas compensatie van de leverancier te eisen op basis van de Golden Standard, vergelijkbaar met GVO voor elektriciteit.