Twenterand stapt toch weer zelf  in de projectontwikkeling woningbouw

VRIEZENVEEN/DEN HAM - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand stelt de gemeenteraad voor de locaties Smithoek in Den Ham en Mozaïek  in Vriezenveen van gemeentewege te exploiteren en te ontwikkelen. Het college vraagt de raad hiervoor kredieten van 115.000 en 260.000 euro.

De gemeentelijke projectontwikkeling wijkt af van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde nota Grondbeleid en het college voert aan dat de vraag naar huizen op beide plekken groot is en dat het deswege 'wenselijk' is de kavels 'zo snel mogelijk' aan de man te brengen. Gezien de belangstelling zou  het financiële risico verwaarloosbaar zijn.

Om beide locaties zo snel mogelijk in uitgifte te brengen moeten voorbereidingskosten worden gemaakt voor onderzoek, het opstellen van een bestemmingsplan, inclusief stedenbouwkundige opzet en verkavelingsplan. Daarnaast zullen kosten worden gemaakt voor sloop en sanering van bestaande gebouwen.

Tegen deze achtergrond wil het college afwijken van de na een aantal kostbare misperen vastgestelde nota Grondbeleid, waarin staat dat de gemeente zich beperkt tot een 'faciliterend grondbeleid'. Voor een 'actief grondbeleid' zoals nu voorgesteld dient expliciet toestemming van de raad te worden gevraagd. Dat doet het college van burgemeester en wethouders nu.


«   »