Verwijdering asbest komt (ook) in Twenterand op gang

TWENTERAND - Ruim een half jaar stimuleert de gemeente Twenterand de inwoners asbestdaken te verwijderen, want over vijf jaar wordt landelijk een verbod op asbestdaken van kracht.

Sinds mei vorig jaar hebben 142 inwoners gebruik gemaakt van de regeling voor particuliere huiseigenaren om hun asbestafval van daken, tot 35 vierkante meter, gratis te storten bij de milieustraat in Vroomshoop. Dat is volgens wethouder Van Abbema een mooie start, maar er moet nog wel extra inspanning worden gepleegd.

De rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf eind 2024 asbestdaken verboden zijn. Is een pand gebouwd vóór 1993, dan is de kans groot dat er asbest op het dak ligt. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan en de gemeente Twenterand zet in op het stimuleren van de inwoners ermee aan de slag te gaan.

De gemeente heeft een filmpje laten maken waarin duidelijk wordt gemaakt hoe je als particulier te werk moet gaan om op een veilige manier asbest van het dak te halen. Het is te zien op www.twenterand.nl/stortenasbest.

De provincie Overijssel ondersteunt gemeenten in de aanpak van het verwijderen van asbestdaken en wil graag in gesprek met straten, buurten en wijken om samen aan de slag te gaan met het verwijderen van kleine, particuliere asbestdaken. Midden februari zal de provincie hierover informatiebijeenkomsten gaan organiseren. Wijkverenigingen, buurten, dorpsraden en plaatselijke belangen worden hierover zoveel mogelijk rechtstreeks benaderd.