Bijna 140.000 euro Overijssel voor verkeersveiligheid Twenterand

TWENTERAND - De gemeente Twenterand krijgt een bijdrage van bijna 140.000 euro (om precies te zijn 139.326) voor mobiliteitsprojecten.

Het gaat om cofinanciering, wat betekent dat de gemeenteraad ook in de  beurs moet tasten.

Het provinciebestuur stelt 21 miljoen euro beschikbaar voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding, voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Er zijn in Overijssel 48 projecten geselecteerd die dit jaar van start kunnen en passen. Het gaat onder meer om het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren.

Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed, gericht op zowel de fietsveiligheid als de fietsstimulering, zoals de fietssnelweg F35 in Twente, verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van (fiets)oversteekplaatsen. 


«   »