Plan voor uitbesteding I&A Twenterand onhaalbaar

VRIEZENVEEN – De gemeenteraad van Twenterand is tegen het uitplaatsen van de ambtelijke afdeling Informatisering en Automatisering. Dit bleek uit de opvattingen van GBT-leider Elzinga en CDA-aanvoerder Kuilder zoals ze die namens de grootste coalitie- en oppositiepartij ventileerden in het programma ‘Politieke Stem op Delta FM’.

Ook in het ambtelijk apparaat bestaat forse weerstand tegen het plan tot uitplaatsing, dat uit de koker van de hoogste ambtenaar komt, namelijk gemeentesecretaris Ten Brinke.

Op de afdelingen en in de gemeenteraad bestaat de vrees dat goedkoop duurkoop zal zijn, omdat er – zo zou de praktijk elders leren - altijd technische, administratieve en dus financiële tegenvallers zijn.

‘We willen de afdeling in eigen beheer houden. Uitplaatsing is te gevaarlijk en te duur, juist ICT moet je nooit uitbesteden, dat loopt altijd uit de klauw’, zegt Elzinga. Zijn collega-fractieleider Kuilder wijst erop dat de ervaringen binnen WT4 (de gewezen samenwerking der gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) tegenvielen, doordat met verschillende systemen werd gewerkt, hetgeen voor problemen van allerhande aard zorgde.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nog geen standpunt kenbaar gemaakt en derhalve ook nog geen voorstel aan de raad voorgelegd. Als het ‘koppen’ telt, komt er ook geen voorstel aan de gemeenteraad.

 


«   »