Elzinga nuanceert GBT-visie: scheiding vitaal sportpark en zwembad

VRIEZENVEEN – GBT-fractiechef Elzinga trekt de realisatie van het zwembad in Vriezenveen-Zuid en het vitaal sportpark uit elkaar. Zo liet hij weten in het programma ‘Politieke Stem op Delta FM’, waarmee hij de uitspraken van GBT-raadslid Stolte nuanceert.

In een raadsbrief worden beide zaken als één en ongedeelde startnotitie voorgelegd door wethouder Paters van GBT. Maar als het gaat om de prioriteit van realisatie ligt deze bij het zwembad en vervolgens een sporthal in dezelfde kern. Maar dat mag ook tegelijk. Als dat straks na de uitwerking van de startnotitie blijkt te passen in een vitaal sportpark dan is dat mogelijk, aldus Elzinga. Temeer dit valt binnen de afspraken van het coalitieakkoord.

Er werd eerder deze week met verbijstering gereageerd op de bijdrage van GBT-raadslid Stolte, die aankondigde dat de bouw van een nieuw zwembad plus twee sporthallen in vitaal sportpark Het Midden te duur zou worden en dat GBT daar geen steun aan zou geven. Bovendien wilde Stolte zeker weten of De Stamper nog gerenoveerd kon worden. Hij kreeg de toezegging van wethouder Paters dat dit spoedig uitgezocht wordt.

Het totale combinatieplan vitaal sportpark Het Midden én met een nieuw zwembad én met twee nieuwe sporthallen lijkt alleen al vanwege de kosten (Elzinga telde een bedrag van twintig miljoen) onrealiseerbaar. Maar er worden ook andere opties genoemd en mede daarom wil Elzinga, net als de raad, pas het GBT-standpunt kenbaar maken als de uitwerking van de startnotitie is afgerond via een raadsvoorstel.


«   »