Paters wil vertrouwen kweken voor één organisatie jongerenwerk

TWENTERAND - Er komt op termijn één organisatie voor het jongerenwerk in Twenterand, maar de geesten moeten nog vaardig worden gemaakt.

Volgens wethouder Paters is een fusie van de stichtingen/organisaties nu nog 'een brug te ver'. Zoals het naar zijn mening ook 'een brug te ver' is om van de twee jongereninlopen in Vriezenveen er nu geforceerd één te maken.

De wethouder wil omzichtigheid betrachten, maar sprak deze week de suggestie van het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks tegen dat hij om de lieve vrede vier organisaties voor het jongerenwerk laat bestaan. 'Deze stap is voor nu de beste', aldus de schepen. Eerder had zijn collega-wethouder Van Abbema ten overstaan van de gemeenteraad al gezegd dat de culturen van de bestaande stichtingen/organisaties nu nog 'te ver van elkaar af' staan.

Het voorshands handhaven van twee jongereninlopen in Vriezenveen (van Reflection en Zorgzaam) dient volgens Paters ook om de eenwording niet te frustreren. In feite koopt de wethouder tijd 'om verlies van kennis en ervaring' te voorkómen en zijn doel (één organisatie) langs wegen van geleidelijkheid te bereiken. Daarom wil hij ook een procesbegeleider aanstellen, die in deeltijd gaat masseren en zo'n 40.000 euro gaat verdienen.


«   »