Binnenmars ‘ambassadeur’ Preventiecoalities van ministerie VWS

TWENTERAND – Voormalig wethouder Binnenmars van de gemeente Twenterand wordt nationaal Ambassadeur Preventiecoalities. Zulks op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zestien uur per week.

Binnenmars liet voor de verkiezingen weten geen vervolg te ambiëren van zijn wethouderschap namens het CDA, wat naar later bleek ook onmogelijk zou zijn geweest gezien de samenstelling van de nieuwe coalitie. Het preventieteam van het ministerie benaderde hem zijn kennis als ambassadeur beschikbaar te stellen.

Een delegatie van het ministerie van VWS woonde medio vorig jaar een bijeenkomst bij van Vitaal Twente, één van de eerste Preventiecoalities in het Zorgstelsel in Nederland. Binnenmars was daar ook, als bestuurslid namens Samen14, de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten binnen het sociaal domein.  Daar bleek dat de Subsidieregeling Preventiecoalities nog weinig wordt gebruikt. Gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen dienen vaker de krachten te bundelen, er zouden meer coalities zoals Vitaal Twente moeten komen. Als ambassadeur gaat Binnenmars zich daarvoor nu landelijk inzetten.

Overigens is Binnenmars ook nog voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand, voorzitter van de Raad van Toezicht Bibliotheken Twenterand en lid van het bestuur van Stichting Evenmens, een professionele stichting voor informele zorg.


«   »