Politiek debat (ook met inwoners) over vuurwerkgebruik in Twenterand

VRIEZENVEEN - De oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en SGP namen het voortouw om het vuurwerkgebruik in de gemeente Twenterand te reguleren, VVD en CDA hebben zich aangesloten. Ze dringen aan op een open discussie met de bevolking.

Het college van burgemeester en wethouders raadde afgelopen november in de begrotingsdebatten een motie van PvdA/GroenLinks en SGP af, want er zou eerst een raadsdebat over moeten worden gevoerd.

Dat gaat over drie weken gebeuren. In dat debat zullen PvdA/GroenLinks en SGP, inmiddels met steun van CDA en VVD, per motie aandringen op een maatschappelijk debat in de eerste helft van het jaar.

Er zou een onderzoek moeten komen om te bezien of en zo ja welke mogelijkheden er zijn zwaar knalvuurwerk te beperken, al dan niet in combinatie met gebiedsverboden en afsteekplekken per kern. Er zou ook per kern een zogenoemde draagvlakpeiling moeten komen


«   »