Twee wethouders Twenterand in top 25 Twentse bestuurders

VRIEZENVEEN/DEN HAM - De wethouders Koster en Harmsen van de gemeente Twenterand staan in de top 25 van Beste Bestuurders van Twente. Dat meldt de website van de Roskam, die al ruim twintig jaar tussen kerstfeest en oudjaar deze lijst publiceert.

Koster staat op nummer 15 en heeft deze notering vooral te danken aan zijn inspanningen op financieel vlak. Zo schiep hij in korte tijd orde in de begrotingschaos van het activiteitencentrum Het Punt, waar jaren sprake was van ambtelijk en bestuurlijk falen met oplopende kosten. Koster pakte door, saneerde fors en benoemde een nieuwe Raad van Toezicht.

Hij moet volgens de Roskam nu ook in het gemeentehuis orde op zaken stellen. Geroemd wordt verder de wijze waarop hij in de lijn van zijn partij GBT, een forse OZB-verhoging afkondigde én verdedigde om de tekorten in het sociale domein te lijf te gaan.

Harmsen staat in de Top 25 op plek 22 en die valt hem volgens de Roskam toe vanwege de manier waarop hij communiceert en optreedt: open, helder en duidelijk. Hij pakte bijvoorbeeld meteen problemen op waar voorgangers in vastliepen, zoals de aanleg van een veilig fietspad naar het sportpark De Rohorst en een verkeersluwe Brink in Den Ham. Ook de manier waarop hij het experiment met de koopzondag, een Vroomshoops initiatief van gemeentebrede betekenis, door de lokale volksvertegenwoordiging kreeg, getuigt volgens de Roskam van bestuurlijk flegma en een transparante bestuursstijl.


«   »