Betere betaling huishoudelijk hulpen kost gemeenten geld

TWENTERAND - Dertien gemeenten in Twente, waaronder Twenterand, moeten hun kas aanspreken om op basis van de CAO hogere vergoedingen betalen voor huishoudelijke hulpen.

 Het besluit is een gevolg van de nieuwe CAO waarover werkgevers en werknemers afgelopen jaar overeenstemming bereikten, op grond waarvan de hulpen meer uurloon krijgen.

De vergoeding stijgt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 met 3,25 procent. Ook gaan de gemeenten in 2019 een hoger uurtarief betalen. Daarnaast moeten gemeenten zich houden aan de ‘Algemene maatregel van Bestuur' en op grond daarvan 'een reële prijs betalen voor Wmo-diensten'.

De verhoging van de tarieven voor huishoudelijke hulp betekent een kostenstijging voor gemeenten, die zou moeten worden betaald uit de extra bijdrage die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds, al is die bijdrage ontoereikend om de kostenstijging geheel op te vangen. Dit betekent volgens coördinerend wethouder Velten van Borne dat gemeenten in Twente eigen financiële middelen moeten aanspreken.


«   »