CDA vent ‘onbetrouwbaarheid’ van ChristenUnie uit

DEN HAM - Er waren volgens het CDA wel degelijk mogelijkheden om een proef met de koopzondag alleen in Vroomshoop te houden. Dat beweert het CDA op zijn site.

Daar stelt het woordvoerder Kerkdijk van de christendemocraten het 'zeer bijzonder' te vinden dat GBT-wethouder Harmsen van Detailhandel en CU-wethouder Van Abbema van Economie, beiden woonachtig in Den Ham, hebben ingestemd met de aanpassing van de verordening die een koopzondag in geheel Twenterand toestaat, dus ook voor Den Ham.

Impliciet zegt Kerkdijk dat Harmsen de gemeenteraad verkeerd heeft voorgelicht. En hij herhaalt, wat hij ook in de raadsvergadering zei, dat Van Abbema het gedachtengoed van de ChristenUnie heeft verloochend door een winkelopenstelling op zondag ook in Den Ham mogelijk te maken, zonder dat er noodzaak was.

Op de site van het CDA is ook de bijdrage van Kerkdijk aan de besluitvorming in de gemeenteraad te zien waarin hij met name de gewezen coalitievrienden van de ChristenUnie beticht van het offeren van principes op het altaar van de macht, en tevens de betrouwbaarheid van de lokale politiek in twijfel trekt, inzonderheid die van de ChristenUnie.