Betaalbaarheid en duurzaamheid centraal in beleid Mijande Wonen

VRIEZENVEEN - De woningcorporatie Mijande Wonen heeft met de gemeenten Twenterand en Dinkelland afspraken gemaakt over betaalbaarheid en duurzaamheid van het woningbestand. De corporatie heeft zo'n vijfduizend huizen in beide gemeenten.

Er komen voor een periode van vier jaar 'prestatieafspraken' die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten, onder het motto 'samen bouwen aan dorpskracht'. Namens de gemeenten toonden de wethouders Harmsen van Twenterand en Blokhuis zich vandaag bij de ondertekening enthousiast.

Harmsen: 'Wij willen graag dat al onze inwoners goed kunnen wonen in Twenterand. Zorg, jongerenhuisvesting, duurzaamheid, wonen voor senioren zijn allemaal thema’s waar wij als college ook voor gaan.' De huurders worden 'een volwaardige partij' genoemd en voorzitter Van der Linden van de Huurdersraad van Mijande Wonen zei bij de ondertekening content te zijn over de gemaakte afspraken.

De resultaten van een onderzoek naar de woonwensen van jongeren en senioren in Dinkelland en Twenterand worden in kaart gebracht en volgend jaar al ten uitvoer gebracht.


«   »