SGP in Twenterand broedt op indienen normen- en waardenmotie

VRIEZENVEEN - Het raadslid Jonker van de SGP in de gemeente Twenterand overweegt een motie in te dienen om een verbod in te stellen op vloeken en onwelvoeglijk taalgebruik.

Dat heeft fractievoorzitter (en enig raadslid) Jonker van de SGP laten weten in het lokale programma 'Politieke Stem op Delta FM'.  Hij heeft zich hieromtrent bij de gemeente Rijssen-Holten laten informeren.

Dat niet alles handhaafbaar is zegt Jonker niets, want dat is met veel meer ge- en verboden het geval, het gaat ook om het signaal. 'Dat we 30 kilometer-zones hebben, wil toch niet zeggen dat op elke straathoek een agent of boa staat om bekeuringen uit te delen.'

De overheid, in dit geval de gemeentelijke, zou een instrument in handen moeten hebben om op te kúnnen treden. Het gaat er ook om in te kunnen grijpen als verbale overlast wordt veroorzaakt, waarbij Jonker verwijst naar ongeregeldheden in Vroomshoop, nabij Het Punt, waar jongeren zich aan niets en niemand iets gelegen laten liggen. 'Er is bijna geen ontzag meer', aldus het staatkundig gereformeerde raadslid, dat naar eigen zeggen merkt dat het steeds meer gaat, ook in de politiek, hoe we met elkaar omgaan, en dat niet alles altijd moet kunnen.

'De verloedering van de samenleving vind ik een heel strak punt', aldus Jonker. Er moet naar zijn mening duidelijk worden aangegeven wat nog wordt getolereerd en wat niet, wat hij overweegt te vervatten in wat dan een waarden- en normen-motie zal zijn.


«   »