Raadsvergadering gemist? Mogelijkheden genoeg.

Aangezien de Delta Media Groep samenwerkt met Omroep Noos (Omroep Noord Oost Overijssel) heeft het besluit van NOOS, genomen halverwege 2018, om deels samen te gaan werken met de Stichting wijZijn.tv tot gevolg gehad dat deze stichting ook de opnames van de raadsvergaderingen en raadsdebatten van de gemeente Twenterand doorgeeft.  

De beelden die men doorgeeft zijn echter feitelijk bedoeld als notulen. De toegevoegde waarde van de Delta beelden is dat er voorafgaand aan de vergaderingen en na afloop gesproken wordt met de hoofdrolspelers en dat er in de schorsingen een update wordt gegeven waarom er nu eigenlijk geschorst wordt en wat de verwachtingen zijn. Uiteraard geven de Delta beelden verder ook alles weer van wat er tijdens de vergaderingen wordt gezegd, daar wordt niet in geknipt. Alleen de schorsingen worden ingekort. 

Binnenkort zijn deze Delta beelden dus niet alleen terug te zien via De Twenterander en het YouTube kanaal van de Delta Media Groep, maar ook via wijZijn.tv. Mogelijk dat deze beelden vanaf begin 2019 ook terug te zien zijn via de site van de gemeente Twenterand, maar daar moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt. Op deze wijze brengt De Twenterander samen met de Delta Media Groep opnieuw de politiek dichter bij de inwoners. De zogenaamde Notubizz registraties blijven overigens gewoon beschikbaar, ook voor de inwoners van Twenterand, want deze opnames gelden en worden erkend als de officiële notulen van raadsvergaderingen. 


«   »