Ook voor hooggeletterden veel raadselen sociale notities

VRIEZENVEEN – In een bijeenkomst voor insiders hield de gemeenteraad een debat over ‘de integrale beleidsnota sociaal domein 2019-2022’ en over ‘de ‘Verordening Jeugdhulp en de verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Twenterand 2019’. Belangrijk en veelomvattend, maar niet voor alle fracties even duidelijk.

 

Het raadslid Bramer van het CDA constateerde dat veel papier mooi is, maar dat het om de praktijk gaat. En die bleef in de raadszaal mistig, daar kon verantwoordelijk wethouder Paters niks aan veranderen. Op de concrete vraag van het raadslid Veltmeijer van de PVV waarom in de zorg vaak HBO-niveau wordt geëist zei Paters dat hij niet over de opleidingseisen gaat die zorgaanbieders van hun personeel vragen.

Het gemeentebestuur en met name coalitiedrager GBT gaat er prat op dat de notitie ook wordt aangeboden voor laaggeletterden. Dat doet behalve Twenterand alleen Middelburg en daarover heerst trots aan het Manitobaplein, maar het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks constateerde dat de website is afgekeurd wegens gebrek aan toegankelijkheid…

Later deze maand, 18 december, zal de gemeenteraad de notities vaststellen, al dan niet gewijzigd door moties en/of amendementen.


«   »