Ruim vier miljoen voor Twentse aanpak en extra impuls jeugdhulp

TWENTERAND- De jeugdhulpregio Twente krijgt, om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, verspreid over drie jaar, ruim vier miljoen euro, met ingang van dit jaar 1,35 miljoen. Het geld komt uit het transformatiefonds dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid instelden.

Eén van de 42 jeugdhulpregio’s is Twente en de gemeente Twenterand krijgt ook geld. Het plan van Twente draait om drie thema's.

Het eerste thema is ‘Ieder kind doet naar vermogen mee in zijn eigen omgeving’ waarin aandacht is voor het zo min mogelijk uit huis plaatsen van kinderen. Als het toch noodzakelijk is, zou gewerkt moeten worden aan meer en betere inzet van pleeggezinnen en gezinshuizen.

Het tweede thema raakt aan het veilig opgroeien van kinderen en het streven naar een vloeiende overgang tussen vrijwillige en gedwongen hulp met hooguit tijdelijke dwang.

Het derde thema ‘Jongeren op weg naar volwassenheid’ betreft de aansluiting met het onderwijs om te kijken wat er verandert als kinderen achttien jaar worden en op welke manier zie daarna nog de ondersteuning kunnen blijven ontvangen.


«   »