Wethouder van Twenterand wil in gesprek over windturbines Daarle

DAARLE/VROOMSHOOP - In een gesprek met haar collega-wethouder in Hellendoorn wil wethouder Van Abbema van Economie en Energie afstemming bereiken over het voornemen van de gemeente Hellendoorn windmolens te plaatsen in het agrarische vlakke land in Daarle, waarvan ook inwoners van de gemeente Twenterand overlast zullen ondervinden.

Het zou volgens Van Abbema ‘niet slim zijn’ nu tegen de plaatsing van windmolens aan de Loomsweg en de Bruineveldsweg in Daarle te zijn, omdat Twenterand niets te zeggen heeft over besluitvorming in de gemeente Hellendoorn. Het is daarom naar haar mening beter het gesprek aan te gaan. Daar kan de fractie van PvdA/GroenLinks mee leven, want naar het oordeel van het ene raadslid Reusken van de tweepartijenfractie moeten gemeenten en initiatiefnemers van windmolens in het hele gebied permanent naar draagvlak en draagkracht streven.

De meest geharnaste tegenstander van windmolens, ook als ze in een buurgemeente verrijzen, is de PVV, waarbij het Twenterandse raadslid Veltmeijer sprak over een plan voor drie flats van 81 verdiepingen, met slechts twee belanghebbenden, te weten de commerciële exploitant die er dik aan verdient en de grondeigenaar die volgens hem elk jaar een ministerssalaris opstrijkt, en dat gedurende vijftien jaar.

Ook het CDA in Twenterand is tegen de windmolens vlak over de gemeentegrens, met andere argumenten. Volgens fractiewoordvoerder Kerkdijk passen windmolens van deze hoogte niet in het Twentse landschap en sporen ze evenmin met het provinciaal beleid dat zou kiezen voor de noordflank van Overijssel van pakweg Staphorst tot pakweg Hardenberg.


«   »