Paters in gesprek met minister over aanpak van laaggeletterdheid

VRIEZENVEEN – Als lid van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat wethouder Paters van Twenterand in overleg met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aanpak van het probleem van de laaggeletterdheid.

Er zijn in Nederland zo'n 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid stelden drie jaar geleden dat deze kloof zorgt voor steeds meer ‘gescheiden werelden’ op allerlei fronten: inkomen, cultuur, wonen en werken.

De gemeente Twenterand wil de laaggeletterdheid aanpakken en heeft daartoe een Aanvalsplan opgesteld dat dit jaar van stapel liep en tot 2021 duurt. Er is samenwerking gezocht met de Bibliotheek Twenterand, het Taalpunt, de Stichting Lezen & Schrijven en het ROC van Twente om laaggeletterdheid onder inwoners te waar mogelijk te voorkomen en waar nodig te beperken, om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen.


«   »