Onduidelijk of burgemeester Van der Kolk bemiddelt in pur-kwestie

VRIEZENVEEN – De familie Keijzer in Vriezenveen verwacht een schriftelijke uitnodiging van burgemeester Van der Kolk voor wat ‘een open gesprek’ zou moeten worden over de afhandeling van de zogenoemde pur-affaire.

De familie sloopte het huis omdat het vanwege de pur ongezond zou zijn geweest en zelfs gevaarlijk. Via de media kwam naar buiten dat de overgebleven puinhoop voor de omwonenden mogelijk een gezondheidsrisico zou vormen. Vervolgens kwam de gemeente in beeld en sommeerde de familie het puin af te (laten) voeren, waarbij de gemeente tevens bemiddelde in het zoeken naar een bedrijf voor de afvoer van de restanten. Binnen enkele dagen bleek echter dat het puin geen risico voor de volksgezondheid opleverde, maar de gemeente verstrekte daarna toch de opdracht om het puin af te voeren aan het bedrijf waar men eerder contact mee had opgenomen, Hein Heun.

De gemeente ontving een rekening voor deze afvoer van 61.000 euro en eiste dat de familie de rekening zou betalen. De familie weigerde dit omdat zij hiertoe geen opdracht had verstrekt en gaf tevens aan dat er in de communicatie door de gemeente richting de familie een onjuist e-mailadres werd gebruikt, zodat zij ook niet op de hoogte waren gesteld van deze afvoer en de financiële consequenties. Dit alles werd tijdens een inspraakreactie door de woordvoerder namens de familie in een raadsdebat op 31 oktober j.l. naar voren gebracht. 

In de gemeenteraad liet wethouder Van Abbema weten geen reden te zien voor betaling door de gemeente van deze rekening, want er zou niets zijn toegezegd en bovendien zou dit een private zaak zijn. Ook een voorstel tot mediation wees ze van de hand, want er valt niks te middelen. 

In het raadsdebat kwam de suggestie naar voren om de burgemeester te laten bemiddelen en Keijzer liet weten daarvoor open te staan. Een uitnodiging heeft de gemeente nog niet verstuurd, maar evenmin een factuur, dus het kan nog alle kanten op.