Dertig miljoen voor Regiodeal Twente

ENSCHEDE - Het kabinet trekt dertig miljoen euro uit voor een Regiodeal met Twente. De regio krijgt het geld voor onder meer de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Er was wel bijkans een kwart meer gevraagd, maar niet echt op het volle pond gerekend. 'Dit is al geweldig.'

Doordat de samenwerkende partners in Twente plus de provincie Overijssel hetzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio volgens het kabinet in staat zijn vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen. Daar is de regio het jubelzingend van harte mee eens. De bewindsvrouwen Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakten de deal  met de regio's vandaag bekend.

Volgens voorzitter Braaksma van de Twente Board komt het nu op de regionale uitwerking aan. 'Ondanks dat de Regio Envelop zwaar is overtekend hebben wij de urgentie van ons aanbod goed en gezamenlijk voor het voetlicht gebracht. Met de Agenda voor Twente hebben we ons huiswerk op orde. Deze heeft als basis gediend voor het maken van uiteindelijke keuzes. We gaan er nu met elkaar de schouders onder zetten om er een succes van te maken met als resultaat een toekomstbestendige regio', liet Braaksma vandaag in een persbericht enhousiasmerend optekenen.

In dat bericht betoogt regiovoorzitter Van Veldhuizen, ook burgemeester van Enschede, dat er 'meer slagkracht' komt. 'Dit is een bevestiging dat het rijk Twente ziet als een krachtige motor voor de Nederlandse economie en een belangrijke poort naar Duitsland, waar in talent, techniek, duurzaamheid en de verbinding tussen stad en platteland geïnvesteerd moet worden. Goed nieuws voor alle 628.000 inwoners van Twente.' Alle regio's in Nederland krijgen opgeteld 1,3 miljard.


«   »