Opening van F35 met Boerman en Harmsen op kwestieuze kruising

VRIEZENVEEN - Gesecondeerd door gedeputeerde Boerman van Overijssel zal wethouder Harmsen van Twenterand morgenochtend de fietssnelweg F35 in Vriezenveen openen.

Dat gebeurt op de kwestieuze kruising van de Aadorpweg en de Merel, dus de afslag van en naar de wijk Elzenhoek. Het is volgens in elk geval het CDA in Twenterand meteen de meest gevaarlijke plek van de F35, doordat het overzicht zou ontbreken op de kruising van twee wegen én de fietssnelweg.  De fractie bracht dit afgelopen week in de debatten over de begroting 2019 nog weer eens te berde

Wellicht zegt 'omwonende' Kamerling, die namens de buurt spreekt, er morgen ook nog iets over, want hij is aangekondigd als derde spreker.

De gemeente Twenterand stelt dat de F35 nu voltooid is, en in Twenterand is zulks het geval, want van een doortrekking naar Daarlerveen/Vroomshoop zal in elk geval voorshands geen sprake zijn. Wel moet vanaf de gemeentegrens met Almelo, bij het viaduct over de Bedrijvenparksingel, nog een flink stuk worden aangelegd naar Aadorp en vervolgens Almelo. De gemeenteraad Almelo worstelt evenwel met geldprioritering én tracékeuzes.

Dit is de gemeente Twenterand een doorn in het oog, want het betreft een belangrijke route voor jongeren uit Twenterand die dagelijks in Almelo voortgezet onderwijs volgen. Het gelamenteer in Almelo ook op dit punt stoort Twenterand zeer, of zoals GBT-fractieleider Elzinga in 'Politieke Stem op Delta FM' zei: 'Ach ja, Almelo, wat moet je er eigenlijk mee?'


«   »