CDA stemt tegen begroting Twenterand

VRIEZENVEEN - Vanwege de verhoging van de onroerendzaakbelasting met 25 procent heeft de raadsfractie van het CDA tegen de begroting gestemd. De fractie diende een tegenbegroting in met minder forse belastingverhoging voor de burger, met name de huiseigenaar.

Dat gebeurde volgens fractieleider Kuilder om de inwoners niet onnodig op kosten te jagen. Hij zei: 'Kijkend naar de begroting en de antwoorden op de door ons gestelde vragen is de lijst met voornemens als ‘nog te onderzoeken’ ‘nog uit te voeren’, ‘afstemmen’, ‘uitwerken’ en ‘voorbereiden’ erg lang. Daarom hebben wij het college gevraagd met goed onderbouwde voorstellen te komen.’  Ook trachtte het CDA er wijzigingsvoorstellen door te krijgen, maar die ketsten af. Overigens ook de PVV en de VVD stemden tegen deze begroting.

De gemeente Twenterand staat naar de mening van het het CDA voor grote uitdagingen om oplossingen te vinden voor de hoge kosten in het sociaal domein, maar ook om te blijven investeren in de samenleving. Behalve voor een minder forse belastingverhoging bepleitten de christendemocraten ook het verminderen van de vaste personele formatie in het gemeentehuis, een inperking van de formatie van het college van vier naar 3,2 formatieplaatsen en het uitstellen van de afschaffing van de hondenbelasting.


«   »