Raad akkoord met financieel noodverband Het Punt

VROOMSHOOP - De gemeenteraad van Twenterand heeft het sein op groen gezet om ten behoeve van het activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop een ton vrij te spelen en daarnaast een achtergestelde lening van 132.000 euro te verstrekken. Behalve dat bedrag moet ook het huidige negatief vermogen met een omvang 219.000 euro worden geneutraliseerd.

De gemeenteraad heeft in meerderheid geen behoefte aan voorstellen van PVV en PvdA/GroenLinks om een rekenkameronderzoek respectievelijk en raadsonderzoek in te stellen en volgens wethouder Koster van Financiën is dat ookniet nodig. Zijn streven is Het Punt met een recent aangetreden nieuwe Raad van Toezicht weer op de been te krijgen. Hij verwacht nog twee jaar incidenteel geld voor Het Punt nodig hebben, om in 2021 te komen met een voorstel voor een meerjarig structureel bedrag. ‘We beogen een nieuwe start, met rust in de tent.’ Waaraan het SGP’er Jonker toevoegde: ‘En ook rust in de portemonnee.'

Aan het eind van de beraadslagingen kwam het CDA-raadslid Kerkdijk met de suggestie om een andere beleidsambtenaar voor Het Punt aan te wijzen. Uit rapporten blijkt dat de huidige zacht gezegd de afgelopen vier jaar minder functioneerde dan mocht worden verwacht. De beroerde aansturing vanuit het gemeentehuis, ook politiek (wethouder Binnenmars) liet namelijk zeer te wensen over, wat de oorzaak zou zijn van miscalculaties en tekorten.

 

 


«   »