Visser wil er een Punt van maken

VROOMSHOOP - Het was ambtelijk al jaren bekend dat het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop op een financieel debacle afstevende, maar de verantwoordelijk ambtenaar eiste dat het bestuur de jaarrekening ten positieve moest bijstellen omdat de werkelijkheid de gemeenteraad van Twenterand te veel zou frustreren.

Dit schrijft voormalig bestuurder/toezichthouder Visser aan de huidige gemeenteraad omdat die zijns bedunkens aan de vooravond van de begrotingsdebatten recht heeft te weten hoe de vork in de steel zit. Er is, meent  Visser, nu 'een spel gaande dat alle fatsoensnormen te buiten gaat', en het nieuwe college van burgemeester en wethouders laat het maar zo.

Medio vorig jaar nam de toenmalige Raad van Toezicht het bestuur van Het Punt over, stelde een betrouwbare jaarrekening op, doch werd vanuit het gemeentehuis door de Punt-ambtenaar tot de orde geroepen.  Men kon de raad beter niet inlichten, met de toezegging dat het tekort later, kennelijk buiten de gemeenteraad om, alsnog zou worden aangezuiverd.

Naar de mening van Visser is in het gemeentehuis te Vriezenveen al vier jaar bekend dat de gemeente zich vanaf de opening ten onrechte rijk rekende omdat er sprake was van een structureel tekort van tachtigduizend euro vanwege foute aannames in de startbegroting, die de betrokken ambtenaar ook achterhield. De betrokken ambtenaar zou tot een inner circle behoren waartoe ook de opnieuw naar voren geschoven bestuurder Van Hoek en voormalig wethouder Visser behoren, ook wel 'de Almelose clan aan het Manitobaplein' genoemd.

Naar de opvatting van Visser doet het huidige college van burgemeester en wethouders niets om het verleden in perspectief te zetten en geeft het vrijwilligers op 'een agressieve en onbeschofte wijze' stank voor dank en brengt men de voormalige Raad van Toezicht 'imagoschade' toe en hij dreigt met 'een gang naar de rechter'. En: 'Er is hier sprake van veelvuldig liegen en het verschaffen van onjuiste, onvolledige, selectieve informatie aan uw raad gedurende de afgelopen vijf jaar.'

Het onderwerp Het Punt staat dinsdagmiddag 13 november op de raadsagenda, of de brief van de voormalig bestuurder hierin nog een rol gaat spelen is echter aan de raadsleden, want de focus van de raad zal in eerste instantie gericht zijn op de toekomst van Het Punt. De raad kan overigens altijd besluiten om een raadsonderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen rond Het Punt in de afgelopen jaren. Voor imagoschade zal de voormalige Raad van Toezicht echter onder aanvoering van Visser daadwerkelijk de gang naar de rechter moeten maken. 

Brief gericht aan de gemeenteraad
Word – 15,4 KB 372 downloads

«   »