GBT wil klachtenbehandeling van inwoners verbeteren

VRIEZENVEEN - De raadsfractie van GemeenteBelangen Twenterand (GBT) doet komende dinsdag bij de debatten over de begroting 2019 een voorstel om de klachtenbehandeling voor inwoners te verbeteren. Dit laat de fractie aan de vooravond van de debatten over de begroting weten.

Als een inwoner ontevreden is over de wijze waarop zij of hij door medewerker(s) van de gemeente is behandeld, dan is een volgens GBT 'onafhankelijke klachtenbehandeling onontbeerlijk'.

De huidige klachtenregeling en de folder ‘Klachtenprocedure’ bestaan zeventien jaar en zijn toe aan een aanpassing aan de tijd en de omstandigheden. Daarnaast sluiten de regeling en de folder volgens GBT niet aan op de door de Overijsselse en Nationale Ombudsman gehanteerde regeling en correspondentiewijzer. 'Wetende dat onze inwoners in veel opzichten afhankelijk van zijn de gemeente Twenterand.'

De GBT-fractie verzoekt tegen deze achtergrond het college van burgemeester en wethouders de regeling zodanig te vernieuwen dat ze daarmee aansluit op die van de Ombudsman. Daarnaast wordt het college verzocht een nieuwe publieksvriendelijke folder te maken en daarin naar voorbeeld van de correspondentiewijzer van de Nationale Ombudsman een schema op te nemen waarin staat wat de procedure is. Zo weten inwoners exact wat ze moeten doen en wat daarvoor de termijnen zijn.

 

 


«   »