Alle ballen op Marcus Elzinga !

VRIEZENVEEN- Het college, gesteund door GBT en de CU, heeft de begroting 2019 ingediend en daarna kwam het CDA nog met een zogenaamde alternatieve begroting, omdat deze partij het kennelijk op een groot aantal onderdelen niet eens is met de door het college ingediende begroting. Opvallend dat deze alternatieve begroting niet mede door één of meerdere andere oppositiepartijen is ingediend.

In de raadsvergadering van 13 november 2018 wordt vanaf 15.30 uur gedebatteerd over beide begrotingen en wordt duidelijk of er nog mogelijkheden zijn om veranderingen aan te brengen in de collegevoorstellen. Dit moet gebeuren door moties en amendementen en die kunnen worden ingediend door alle partijen, dus ook door GBT en de CU. Zoals wethouder financiën Roel Koster echter op 1 november al heeft aangegeven is zelfs de extra uitkering van 3.3 miljoen euro geen reden om de begroting te wijzigen, dus dat belooft op voorhand niet veel goeds voor partijen die met voorstellen komen om wijzigingen aan te brengen. Maar het is niet aan de wethouder of aan het college, de raad beslist uiteindelijk. Een ding staat echter van te voren vast, ieder voorstel tot wijziging heeft de steun van de GBT fractie nodig, anders haalt geen enkel voorstel een meerderheid en ook staat vast dat elk ingediend voorstel van de GBT fractie normaal gesproken wordt aangenomen. Dus als partijen willen scoren moeten echt alle ballen op Marcus Elzinga.

Het wordt een interessante, maar bovenal een voor de inwoners heel belangrijke raadsvergadering en Delta TV doet hier natuurlijk uitgebreid verslag van, inclusief een aantal gesprekjes met de hoofdpersonen. Het ligt voor de hand dat de gesprekken op 15 november in het programma Politieke stem op Delta FM, met als gasten Marcus Elzinga (GBT) en Jan Kuilder (CDA) zullen gaan over deze belangrijkste raadsvergadering van het jaar met bovendien als toegevoegd belangrijke onderwerp Het Punt. Dan weten we inmiddels ook of en welke wijzigingen er toch nog zijn aangebracht in de begroting voor het jaar 2019.

Kijken dus naar Delta TV op 13 november 2018 vanaf 15.30 uur en op donderdag 15 november 2018 vanaf 19.00.

 

.