Samenwerking rond Engbertsdijkvenen

WESTERHAAR- Er is sprake van toenemende samenwerking tussen alle betrokken groeperingen bij het maken van plannen voor de Engbertsdijkvenen in de contreien van Westerhaar, Sibculo en Kloosterhaar. Het betreft een natuurgebied met de Europese beschermingsstatus Natura2000. Een bestuurlijke delegatie van betrokken organisaties bracht vrijdag 2 november een bezoek aan het gebied waar het natuurherstel in volop aan de gang is.

De bedoeling is dat naast het versterken van de natuur er ook meer economische ontwikkelruimte ontstaat. De maatregelen in de Engbertsdijksvenen zijn grotendeels gericht op het verbeteren van de waterhuishouding en het herstellen en behouden van het hoogveen me zijn bijzondere ecologische waarden. Te lage grondwaterstanden zorgen voor een afname van de kwaliteit van de bijzondere natuur, te hoge zorgen voor wateroverlast in huizen rondom.

De agrarische standsorganisatie LTO Noord is bestuurlijk trekker en ook bewoners, grondgebruikers en een landgoedeigenaar zijn vertegenwoordigd in de bestuurlijke adviescommissie. ‘Alleen door in gesprek te blijven met direct belanghebbenden kunnen we komen tot een afgewogen pakket aan maatregelen’, aldus LTO-zegsman De Lange. Er wordt dezer weken ruim zevenhonderd hectare berkenopslag verwijderd. Voor het herstel van het hoogveen is water belangrijk, terwijl de bomen juist veel water opslorpen. Verder komen er maatregelen om bewoners van het gebied en de omgeving te vrijwaren van natte voeten en kruip- en kelderruimtes als aquaria.


«   »