Twenterand krijgt 3.3 miljoen uit stroppenpot

DEN HAAG - Er was door wethouder Mark Paters 4.6 miljoen euro gevraagd en uiteindelijk is dit 3.3. miljoen euro geworden. Voor de goede orde dit is een eenmalige tegemoetkoming vanuit het Rijk, om gemeenten te compenseren voor de verliezen die men leidt binnen het sociaal domein. Het Rijk heeft heel veel taken overgedragen richting de gemeenten, maar daar komen de zogenaamde nadeelgemeenten grote bedragen aan te kort, als zij tenminste de zorg in stand willen houden.

Ook de gemeente Twenterand komt jaarlijks miljoenen euro's te kort en dat heeft inmiddels geleid tot een begrotingsvoorstel om de OZB met 25 % te verhogen. Of dit financiële voordeel dit voorstel van tafel haalt, is nog maar de vraag, mede omdat het hier gaat om een eenmalige tegemoetkoming en de gemeente binnen het sociaal domein structureel grote bedragen te kort komt.

Hoe dan ook dit is mooie verrassing en komt goed van pas, dus vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van. 


«   »