Weer een rechtszaak?

VRIEZENVEEN - Woensdagavond bleek tijdens het raadsdebat over het pur-huis van de familie Keijzer, dat er voor de gemeente weer een rechtsgang dreigt. De gemeente en de familie staan lijnrecht tegenover elkaar en het draait allemaal om het feit of er nu wel of niet door de familie toestemming is gegeven aan de gemeente het puin te laten ruimen en akkoord te gaan dat zij de kosten gemoeid met deze ruiming zouden gaan betalen.

De gemeente beroept zich hierbij op een mail waarin verslag wordt gedaan van een gevoerd gesprek tussen de gemeente en de familie waarin staat dat deze toestemming zou zijn verleend. De familie heeft hierop niet gereageerd en dus ook geen bezwaar gemaakt tegen dit verslag. Gisterenavond kwam echter naar voren dat er maar liefst vijf e-mails, waaronder de voor dit dossier cruciale mail, de familie nooit hebben bereikt. De gemeente verstuurde deze mails namelijk naar een verkeerd mailadres en pas op 8 oktober werd dit rechtgezet door de gemeente en kwamen deze mails alsnog bij de familie binnen. Helaas was toen de puinhoop in de letterlijke betekenis van het woord al opgeruimd. Over een oplossing van deze puinhoop in de figuurlijke betekenis van dit woord is men het echter nog lang niet eens.

Wethouder van Abbema ziet niet echt heil in mediation en geeft aan dat dit in feite een private zaak is. De gemeenteraad zit niet te wachten op weer een rechtszaak en heeft de burgemeester gevraagd een poging te doen partijen aan tafel te krijgen om te praten over een oplossing. Zij heeft dit in beraad, maar mogelijk dat een arbitragezaak in deze meer voor de hand ligt, met een voor beide partijen bindende uitspraak. Leon Keijzer geeft voor de camera van Delta TV aan, graag aan tafel te gaan met de gemeente. Ook hij wil geen rechtszaak, maar is vol vertrouwen, als het toch zover gaat komen, over de afloop van zo'n rechtsgang.Ook de politiek verantwoordelijke wethouder hoopt overigens op een oplossing zonder een uitspraak van de rechter.

Alle betrokkenen hopen dus om meerdere redenen, dat het zover ook niet komt. Maar of dit gaat lukken?


«   »