Boetes allemaal van tafel

VRIEZENVEEN - Onder druk van de gemeenteraad haalt burgemeester Van der Kolk der gemeente Twenterand een streep door de boetes die werden opgelegd door loktieners in horecagelegenheden, sportkantines en winkels, met name supermarkten. Zelf ziet Van der Kolk het als winst dat haar beleidslijn de vrucht draagt van de discussie die op gang is gekomen. 'Ik denk dat iedereen wakker is geworden', aldus de kloekmoedige burgemeester, na afloop van het debat met de kritische raad.

De gemeenteraad is van oordeel dat Van der Kolk te veel en vaak de confrontatie zoekt door de inzet van de zogenoemde mysteryguests/loktieners (onder de achttien jaar), die toen ze alcoholhoudende dranken bestelden - niet werd gevraagd naar een ID-kaart. Dat leverde de verstrekker van alcoholhoudende drank per keer een boete op van 1.360 euro. Het leidde tot maatschappelijk verzet, dat zich nu vertaalt in politieke weerstand. Van der Kolk stelt bovendien dat het haar taak is handhavend op te treden, wat overigens ook door de gemeenteraad expliciet werd aangegeven. 

In het beleid van de burgemeeester mist de gemeenteraad nu afstemming en samenwerking met horecauitbaters, sportverenigingen en koepelorganisaties. 'Je bereikt meer door samen te werken', stelde zegsvrouw Bramer namens de CDA-fractie. Daarmee verwoordde ze het algehele gevoelen in de raadszaal. De inzet om het gebruik van alcohol onder jongeren terug te dringen blijft echter onverminderd van kracht en gezocht wordt naar mogelijkheden dit in samenwerking met horecabedrijven en verenigingen te intensiveren. Dat daar dan ook handhaving bij hoort, daar zijn alle partijen het over eens, maar uitlokking door loktieners is een instrument dat hiervoor niet meer ingezet wordt.


«   »