Alles is politiek, maar politiek is niet alles

 

Schaderegeling huizenbezitters gaat op de schop

ZWOLLE - De coalitiepartijen in de Provinciale Staten van Overijssel dienen morgen een wijziging in op de schaderegeling die gedeputeerde Bert Boerman enkele weken geleden presenteerde. Het was vanaf het begin duidelijk dat deze regeling door zowel de gedupeerden, maar ook door de politiek, zowel provinciaal als lokaal, als te mager werd beoordeeld. Er is nu sprake van een forse wijziging die zeker ook financieel gevolgen zal hebben. In het nieuwe voorstel worden namelijk ook de bezitters van huizen, waarvan volgens het onderzoeksrapport geen relatie kon worden vastgesteld met de werkzaamheden aan het kanaal, maar waarbij dit ook niet kon worden uitgesloten, tot een maximum bedrag van 200.000 euro gecompenseerd. Uit het rapport bleek overigens dat dit voor het merendeel van de ruim 350 huizen van toepassing is, dus dan spreek je echt over forse bedragen. 

Lees meer »

Burgemeester van der Kolk sluit een nieuwe waarneming niet uit

TWENTERAND - Presentator Walraven stelde in de uitzending van Politieke stem op Delta FM burgemeester Annelies van der Kolk de volgende directe vraag: 'Met alle respect gesproken, is dit uw laatste kunstje als burgemeester of bent u nog beschikbaar als er ergens in den lande een beroep op u wordt gedaan?' Zij was hierin, zoals we ook van haar gewend zijn, heel duidelijk, als er een beroep op haar wordt gedaan voor een korte periode neemt zij dit in zeker overweging zo heeft zij de commissaris van de koning laten weten, maar dat moet dan wel voor een kortere periode zijn dan de huidige meer dan drie jaar in Twenterand.

Lees meer »

Poging 'dorpsraden' lijkt kansloos

TWENTERAND - De gezamenlijke dorpsraden en algemeen belangen geven de moed niet op en hebben afgelopen dinsdag het college en de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel doen toekomen om alsnog af te stappen van het voornemen een nieuw zwembad te bouwen. Zij geven aan dat de renovatie en de uitbreiding van het huidige zwembad de Stamper kan voor een bedrag van 4.7 miljoen euro excl. btw en dat hierbij ook wordt uitgegaan van een drie baden concept. Dat is in geld uitgedrukt overigens een wezenlijk verschil met de 10.1 miljoen euro excl. btw die in het voorliggende collegevoorstel wordt genoemd voor de bouw van een nieuw zwembad,

Lees meer »

Laatste uitzending Politieke stem op Delta FM gekaapt

VRIEZENVEEN - De laatste uitzending van het praatprogramma Politieke stem op Delta FM werd al vrij kort na het begin gekaapt door wethouder Bart-Jan Harmsen en de gedegen voorbereiding van presentator Walraven ten spijt, moest hij de regie volledig uit handen geven. Dat zou overigens niet voor de laatste keer gedurende deze bijzondere uitzending zijn. Wethouder Harmsen nam het woord en gaf aan dat het college echt niet altijd zo blij is geweest met de politieke verslaggeving van Walraven, maar een mooier compliment kun je eigenlijk als politiek verslaggever niet krijgen. Harmsen overhandigde namens het college de vier teamleden die bijna 2.5 jaar deze reeks uitzendingen mogelijk hebben gemaakt een mooie mand met streekproducten.

Lees meer »

Ook de Statenleden zijn beslist niet onverdeeld positief

ZWOLLE - Dat de gedupeerden niet tevreden waren over de invulling van de helpende hand van de provincie was vooraf wel duidelijk, maar gisteren waren ook de Statenleden niet onverdeeld heel erg positief over de inhoud van de geboden hulp. De commissie vergadering begon met een aantal emotionele betogen van getroffen huizenbezitters langs het kanaal, die werkelijk schreeuwden om hulp en dat was echt andere hulp dan de hulp die tot nog toe is aangeboden door de provincie. 

Lees meer »

(Over)volle raadsagenda op 30 juni 2020

TWENTERAND - De raadsvergadering van dinsdagavond 30 juni is overvol met als belangrijkste onderwerpen de besluitvorming over het nieuwe zwembad en de opheffing van Soweco.  Maar kennelijk leven er onder een aantal politieke partijen zoveel vragen waar direct antwoord op moet komen, dat er maar liefst vier keer gebruik wordt gemaakt van het instrument vragenhalfuurtje.

Lees meer »

Woning gesloten vanwege hennepplantage

VROOMSHOOP - Op maandag 22 juni is op last van burgemeester Van der Kolk van Twenterand een woning aan de Hammerstraat in Vroomshoop voor een periode van zes maanden gesloten. De reden is dat de politie in de woning een professioneel ingerichte hennepkwekerij heeft aangetroffen. De resten van de hennepplanten en de goederen en attributen, nodig en gebruikt voor het telen van hennep zijn in beslag genomen en vernietigd in opdracht van de officier van justitie. De gemeente treedt samen met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten.

Lees meer »

Weer stoom en komend water rond de jaarrekening

TWENTERAND - Er is weer gedoe rond het vaststellen van een jaarrekening van de gemeente Twenterand. De procedure is echter vrij simpel en iedere jaar gelijk, je zou mogen verwachten dat men ondertussen wel weet hoe dit aangepakt moet worden. Ook is de gemeente een aantal jaren geleden van accountant gewisseld, mede omdat de toenmalige accountant  ook een aandeel had in deze vertragingen. De gemeenteraad moet de jaarrekening 2019 vaststellen voor 15 juli 2020, want dat is de door de provincie gestelde deadline waarop deze vastgestelde jaarrekening bij de provincie moet zijn ingeleverd, voorzien van een getekende accountantsverklaring. 

Lees meer »

FNV roept Twenterand op Almelo te volgen

TWENTERAND - Er is een zakelijke verhouding tussen Twenterand en Almelo, want je kunt niet zeggen dat de relatie tussen deze twee gemeenten veel verder gaat dan het feit dat men op onderdelen wel met elkaar moet samenwerken. Dat hoeft overigens een werkbare samenwerking beslist niet in de weg te staan, sterker nog het houdt de gemeenten scherp en dat is in het belang van beide gemeenten.

Lees meer »

Debat op locatie in en over Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Dat het debat op locatie over onderwerpen die in Vriezenveen spelen niet door kon gaan door het coronavirus was al bekend. Dit debat had zonder de uitbraak van COVID-19, overigens donderdagavond 18 juni plaatsgevonden. Of dit debat op locatie, waarvoor eerder de voorbereidingen al opgestart waren, overigens wel door kan gaan ergens in november van dit jaar is om meerdere redenen nog maar de vraag en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus.

Lees meer »

Bijzondere laatste uitzending van Politieke stem op Delta FM

Twenterand – Vanaf maart 2018 presenteert Chris Walraven zijn politieke praatprogramma Politieke stem op Delta FM. Na goede en constructieve afspraken met voormalig voorzitter van de lokale omroep Geert de Haan ging de eerste uitzending op 22 maart 2018 de lucht in en inmiddels heeft dit programma bewezen van toegevoegde te zijn om de politiek wat dichter bij de mensen te brengen. Dat presentator Walraven op enig moment zou stoppen was bekend, maar het is best verrassend dat donderdag 25 juni nu al de laatste uitzending van Politieke stem op Delta FM gaat worden. Ook de technici betrokken bij de TV uitzendingen hebben overigens aangegeven te stoppen met hun vrijwilligers werk voor de televisiepoot van de lokale omroep.

Lees meer »