De lokale politiek tevreden met zomerreces

TWENTERAND - Het leek de afgelopen weken voor de fractievoorzitters van de zeven politieke partijen die Twenterand rijk is, echt wel wat op werken. Niet alleen stonden er een aantal zware onderwerpen op de politieke agenda, maar er diende tussendoor ook nog even een aanbeveling te worden vastgesteld die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Dat raadsvergaderingen overigens tot aan de volgende morgen duren, is natuurlijk van de gekke, want om meer dan vijf uur lang volledig geconcentreerd te blijven is vrijwel onmogelijk en je moet je echt afvragen of het verstandig is om tot diep in de nacht door te vergaderen.

SOWECO

Het onderwerp Soweco hield de gemoederen de afgelopen tijd flink bezig, dat ging niet zo zeer om het opheffen van de gemeenschappelijke regeling, want zes kapiteins op een schip is praktisch onwerkbaar en niet meer van deze tijd. Het ging met name om de onzekerheid voor de kwetsbare medewerkers van deze sociale werkverschaffende organisatie die al meer dan 50 jaar bestaat. Er was dan wel sprake van een baangarantie, maar hoe deze er uit zou gaan zien en waar deze mensen geplaatst zouden worden is helaas nog steeds voor een groot gedeelte in nevelen gehuld. 

De gemeenteraad van Twenterand heeft op 30 juni een motie aangenomen waarin wethouder van Abbema de boodschap meekrijgt er binnen het dagelijks bestuur van Soweco voor te zorgen dat voor de datum van de opheffing (1 januari 2021) de toekomst van de medewerkers wel duidelijk is. Dat zal deze wethouder, zoals zij ook zelf aangeeft, zeker gaan proberen, maar zij heeft daar dan wel de medewerking voor nodig van de andere vijf kapiteins en dat lijkt toch meer op een mission impossible. De motie is daarom te weinig concreet, maar meer zat er politiek gezien niet in en er was bovendien geen meerderheid die tegen de opheffing van de GR wilde stemmen. Volgens de ondernemingsraad van Soweco is er echter sprake van een historische vergissing.

ZWEMBAD

Na meer dan vijftien jaar praten over een nieuw zwembad en het opstappen van wethouders over dit onderwerp en een aangenomen voorstel dat vervolgens weer werd teruggedraaid, is er op 30 juni opnieuw een besluit over de bouw van een nieuw overdekt zwembad genomen. Dit besluit kan door een andere verkiezingsuitslag in maart 2022 ook niet meer worden teruggedraaid, want dan is de bouw waarschijnlijk al begonnen of zijn in ieder geval de contracten hiervoor getekend. Dat risico heeft deze coalitie uitgesloten, vandaar dat er ook werd aangedrongen op een beslissing. Buiten het debat over de gevonden dekking voor de extra exploitatiekosten van 4 ton kwam de optie renovatie van De Stamper plotseling ook weer voorbij. 

Er was op 16 mei 2018 al besloten dat dit laatste een gepasseerd station was, maar kennelijk was de opwinding bij Jan Jonker van de SGP na het zien van een aantal vieze plaatjes zodanig groot dat er een stevig debat over ontstond tussen Jonker en wethouder Paters. Beiden raakten er zelfs wat opgewonden van, met name voor Jonker was er echter geen sprake van een happy end. Overigens was de renovatie van De Stamper op de valreep ook nog als optie naar voren geschoven door de gezamenlijke dorpsraden, maar voor de  overgrote meerderheid van de gemeenteraad was renovatie dus niet meer bespreekbaar. Het zwembad komt ondanks de reuring die er weer over ontstond, op sportpark Het Midden in Vriezenveen, mits de bouwkosten rond de 10.1 miljoen euro liggen. 

Als signaal werd nog extra aangegeven dat eventuele voordelen in de toekomst moeten worden gebruikt om de greep uit het duurzaamheidsfonds als dekkingsbijdrage terug te brengen, maar dat was meer voor de bühne, want dat was ook al opgenomen in het raadsvoorstel. De markt lijkt hongerig dus de opgave om te kunnen bouwen voor 10.1 miljoen euro lijkt zeker realistisch. De stemverhouding bij het besluit was 19 voor en één stem tegen, jammer dat dit besluit net niet unaniem kon worden genomen.

KANAAL

De huizenbezitters langs het kanaal Almelo de Haandrik, werden helaas weer een speelbal van de politiek. Nadat de uitkomsten uit het rapport als een mokerslag waren aangekomen, werden daarna de eerder door de provincie gewekte verwachtingen over het uitsteken van een helpende hand niet of onvoldoende waargemaakt. De coalitiemeerderheid in de provinciale staten leek via een motie hierin verandering te brengen, maar helaas werden de gedupeerden wederom teleurgesteld in de politiek, want de motie werd door gedeputeerde Boerman op 1 juli afgeraden en van de mooie teksten en bedragen bleef uiteindelijk slechts een slap aftreksel over. De onzekerheid bij deze mensen blijft hierdoor voortbestaan en dat heeft niet alleen materiële gevolgen. Er is daar langs het kanaal heel wat fout gegaan dat is duidelijk, maar ook de (provinciale) politiek heeft hier fouten gemaakt. Die fouten hadden echter voorkomen kunnen en ook moeten worden. 

BURGEMEESTER

Ook de naam van onze nieuwe burgemeester is bekend en die werd in een gelukkig korte openbare raadsvergadering op 2 juli j.l. bekend gemaakt. Het wordt weer een burgemeester van CDA huize, maar mede gezien zijn leeftijd (41) behoort hij wel tot het smaldeel moderne CDA’ers en tevens gaf hij zelf al aan dat hij als burgemeester boven de partijen wil staan en het etiket CDA met ingang van 18 september 2020 zal verwijderen. Uiteindelijk werd de procedure gestart met 33 kandidaten, waaronder vijf vrouwen. De vertrouwenscommissie heeft met 10 kandidaten uitgebreid gesproken en de gemeenteraad op 2 juli een voorkeurskandidaat en een nummer twee voorgelegd. Daar is in beslotenheid schriftelijk en dus anoniem over gestemd en werd de voorkeurskandidaat Hans Broekhuizen (zie foto bovenaan dit artikel), nu nog wethouder in Heerenveen, gekozen. Ongetwijfeld wordt de doopceel van de beoogd nieuwe burgemeester de komende tijd nog uitgebreid gelicht. Het gezin Broekhuizen heeft een dochtertje dat binnenkort naar de basisschool gaat en dat Hans Broekhuizen zijn termijn van zes jaar zeker zal afmaken, lijkt dus voor de hand te liggen. Een ding is zeker, politiek gezien is Twenterand geen saaie gemeente en daar komt de geboren Groninger snel genoeg achter.

JAARREKENING 2019

De gemeenteraad is met ingang van 4 juli 2020 officieel met zomerreces, maar moet terugkomen van vakantie om de jaarrekening 2019 vast te stellen op donderdagavond 9 juli. Dat kan niet wachten, want de provincie moet deze vastgestelde jaarrekening uiterlijk 15 juli 2020 in bezit hebben, dus het wordt allemaal weer kort dag. Ook de zo noodzakelijke accountantsverklaring over de jaarrekening ontbreekt tot op dit moment nog en dat houdt in dat er zaken in de stukken staan of juist nog niet in staan, waardoor de accountant deze verklaring nog niet af wil geven.

Mogelijk dat dit o.a. betrekking heeft op de cijfers over 2019 van de enige BV die de gemeente volledig in eigendom heeft, het zonnepark Oosterweilanden. Deze cijfers zijn in de stukken nog niet opgenomen, maar inmiddels is bekend dat de aandeelhoudersvergadering de cijfers over 2019 wel heeft goedgekeurd en deze zouden dus alsnog meegenomen kunnen worden en zelfs moeten worden in de gemeentelijke jaarrekening over 2019. Hoewel deze BV een eigen rechtspersoon is en de resultaten niet direct invloed hebben op de financiële resultaten van de gemeente, hebben zij indirect wel invloed op de gelden die beschikbaar komen in het duurzaamheidsfonds. Dat heeft namelijk wel direct invloed op de financiële situatie van Twenterand, zoals de exploitatie van het nieuwe overdekte zwembad.  Maar er kunnen ook nog wel wat andere zaken spelen, want het is natuurlijk best vreemd dat deze accountantsverklaring, en dat is ook niet de eerste keer in Twenterand, tot nog toe ontbreekt. Donderdag 9 juli zal deze verklaring er waarschijnlijk wel zijn en wordt ook wel duidelijk waarom deze verklaring zo lang werd tegengehouden. Overigens heeft het college een creatief filmpje opgenomen en richting Den Haag verstuurd, over de tekorten binnen het sociaal domein waar Twenterand mee wordt opgescheept. Door op de foto van het college (linksboven) te klikken kunt u het filmpje bekijken dat als titel heeft mee gekregen: Hoort u ons? 

ZOMERRECES

Na 9 juli kunnen het college en de raadsleden even tot rust komen na deze best roerige weken om vanaf halverwege september, samen met de nieuwe burgemeester, weer fris en vol ambitie aan de slag te gaan in het belang van alle Twenteranders. Ook deze Twenteranders verdienen overigens een mooie en rustgevende vakantieperiode, maar dat geldt helaas niet of in ieder geval een heel stuk minder voor de gedupeerden langs het kanaal en dat is de politiek in Zwolle beslist aan te rekenen. 

Hieronder kunt u de raadsvergadering van 30 juni 2020 in zijn geheel terugkijken, maar dat wordt, ondanks dat de schorsingen zijn ingekort, wel een hele zit van bijna vijf uur. 

 


«   »